ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคสล. พร้อมติดตั้งราวกันตก (การ์ดเรล) หมู่ที่ 4 บริเวณเลียงคลองดาดคอนกรีต