ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สสำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network camera) แบบที่ 1 พร้อมวัสดุอุปกรณ์ประกอบ (พร้อมติดตั้ง)

แสดงความคิดเห็นด้วยบัญชี Facebook

เอกสารแนบ

  • 15 (127 kB)