ราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) กองช่าง ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ

เอกสารแนบ

  • 11 (101 kB)