ราคากลางโครงการจัดซื้อหารเสริม (นม) ยูเอชที ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ชนิดกล่อง รสจืด ในห้วงระยะเวฃาปิดเทอมที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (สำหรับนักเรียนจำนวน 293 คน จำนวน 44 วันทำการ 12 มี.ค.-15 พ.ค.2561) สำหรับโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี

เอกสารแนบ

  • 08 (85 kB)