ขอเชิญชวนชวนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” โครงการจัดงาน “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ” ประจำปี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแแล้วแบ่งปัน” โครงการจัดงาน “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ” ประจำปี 2564 ในวันที่ 3 มิถุนายน 2564 ณ วัดสะพานอิฐ โดยมีกำหนดต่อไปนี้