ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ขอประชาสัมพันธ์ การประชำระภาษีประจำปี 2562 โดยมีกำหนดตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบ