โครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลักสายรองและการคัดแยกขยะในครัวเรือนขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร จัดกิจกรรมรักษาความสะอาดถนนสายหลัก สายรองแและการคัดแแยกขยะในครัวเรือนขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลพบุรี ด้านพัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แสดงความคิดเห็นด้วยบัญชี Facebook