การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร เป็นองค์การบริหารส่วนตำยลประเภทสามัญ (ขนาดใหญ่) ได้จัดทำโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลในแผนอัตรากำลัง 3 ปี โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แสดงความคิดเห็นด้วยบัญชี Facebook