ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๒,๔๖๐ โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ได้มีโครงการ ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๒,๔๖๐ โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น บัดนี้มีผู้ชนะการเสนอราคา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง: