ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Brother หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๗๙ ๖๓ ๐๐๔๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ได้มีโครงการ จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Brother หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๗๙ ๖๓ ๐๐๔๗  นั้น บัดนี้มีผู้ชนะการเสนอราคา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง: