ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบแลน พร้อมย้ายสายโทรศัพท์ ห้องสวัสดิการสังคมและห้องกองการเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ได้มีโครงการ จ้างติดตั้งระบบแลน พร้อมย้ายสายโทรศัพท์ ห้องสวัสดิการสังคมและห้องกองการเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น บัดนี้มีผู้ชนะการเสนอราคา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง: