ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องป

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565เวลา 10.00 น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย[วาตภัย]

ขอความร่วมมือท่านตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ขอความร่วมมือท่านตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาส่งเสริม และปรับปรุง การบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ประชาชน ผ่านทางออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2565 ผ่านลิงก์ https://bit.ly/3JYhTZY หรือ QR Code ด้านล่างนี้

ห้กองช่างดำเนินการตัดหญ้า หมู่ที่ 1 – 2

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายสุพจน์ มุสิกะสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ได้มอบหมายให้กองช่างดำเนินการตัดหญ้าบริเวณสวนเกษตรพอเพียง อบต.ทะเลชุบศร หมู่ที่ 1 ,ข้างกำแพงวัดตองปุ หมู่ที่ 1 และตัดหญ้าตัดกิ่งไม้ริมถนนหกบาท หมู่ที่ 2

โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้าน

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.กองสาธารณสุขฯ นำโดย นายสุพจน์ มุสิกะสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ดำเนินโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.2565

กองช่างดำเนินการตัดต้นไม้บริเวณ หมู่ที่ 1, 2, 4, 6

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายสุพจน์ มุสิกะสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ได้มอบหมายให้กองช่างดำเนินการตัดต้นไม้บริเวณสนามบอลวัดตองปุ หมู่ที่ 1 ,แยกถนนหกบาท หมู่ที่ 2 และซ่อมแซมไฟฟ้าบริเวณหลังวัดสะพานอิฐ หมู่ที่ 4 ,โรงตะแกรง หมู่ที่ 6

โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น.กองสาธารณสุขฯ ดำเนินโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 นำโดย นายสุพจน์ มุสิกะสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร และเจ้าหน้าที่ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลทะเลชุบศร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและสร้างภูมิคุ้มกันของโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี

กองช่างดำเนินการตัดกิ่งไม้บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. หมู่ที่ 1

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายสุพจน์ มุสิกะสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ได้มอบหมายให้กองช่างดำเนินการตัดกิ่งไม้บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. หมู่ที่ 1

โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น.กองสาธารณสุขฯ ดำเนินโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 นำโดย นายสุพจน์ มุสิกะสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร และเจ้าหน้าที่ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลทะเลชุบศร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและสร้างภูมิคุ้มกันของโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี

กองช่างดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าบริเวณอ่างแก้ว หมู่ที่ 3 และถนนปากจั่น-หนองบัวขาว หมู่ที่ 8

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายสุพจน์ มุสิกะสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ได้มอบหมายให้กองช่างดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าบริเวณอ่างแก้ว หมู่ที่ 3 และถนนปากจั่น-หนองบัวขาว หมู่ที่ 8

กองช่างดำเนินการตัดหญ้าตัดกิ่งไม้และฉีดยาฆ่าหญ้าบริเวณริมถนน หมู่ที่ 1

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายสุพจน์ มุสิกะสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ได้มอบหมายให้กองช่างดำเนินการตัดหญ้าตัดกิ่งไม้และฉีดยาฆ่าหญ้าบริเวณริมถนน หมู่ที่ 1

กองช่างดำเนินการตัดหญ้าริมถนนทางเข้า อบต.ทะเลชุบศร บริเวณซอยโคกขยายซอย 3 หมู่ที่ 1

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายสุพจน์ มุสิกะสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ได้มอบหมายให้กองช่างดำเนินการตัดหญ้าริมถนนทางเข้า อบต.ทะเลชุบศร บริเวณซอยโคกขยายซอย 3 หมู่ที่ 1

กองช่างดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า หมู่ที่ 6, 7, 9

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายสุพจน์ มุสิกะสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ได้มอบหมายให้กองช่างดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าบริเวณซอยสมประสงค์ 1-4 หมู่ที่ 6 ,ซอย 6 หมู่ที่ 9 และหมู่บ้านดลพร หมู่ที่ 7

โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี 2565

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. กองสาธารณสุขฯ ดำเนินโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี 2565 นำโดย นายสุพจน์ มุสิกะสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร มอบหมายให้ นายธเนศ เกียรติวินัยสกุล รองนายกฯ และเจ้าหน้าที่ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและสร้างภูมิคุ้มกันของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลทะเลชุบศร หมู่ที่ 3, 4 และหมู่ที่ 5 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี

โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น.กองสาธารณสุขฯ ดำเนินโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 นำโดย นายสุพจน์ มุสิกะสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร และเจ้าหน้าที่ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลทะเลชุบศร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและสร้างภูมิคุ้มกันของโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี

กองช่างดำเนินการตัดกิ่งไม้บริเวณซอยคำประสิทธ์ หมู่ที่ 8

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายสุพจน์ มุสิกะสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ได้มอบหมายให้กองช่างดำเนินการตัดกิ่งไม้บริเวณซอยคำประสิทธ์ หมู่ที่ 8