รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 ครึ่งปี (แรก)

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ขอเผยแพร่รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 ครึ่งปี (แรก) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย