การประชุมรับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชน และทบทวนโครงการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร จัดการประชุมรับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชน และทบทวนโครงการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น