งานป้องกันทะเลชุบศร ร่วมด้วยทหาร มทบ.13 และดำเนินการขุดลอกคลองหมู่ที่ 6 ณ พระที่นั่งเย็น

วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 09.30น. อบต.ทะเลชุบศร นำโดย นายสุพจน์ มุสิกะสิน รองนายกอบต.ทะเลชุบศร งานป้องกันทะเลชุบศร ร่วมด้วยทหาร มทบ.13 และดำเนินการขุดลอกคลองหมู่ที่ 6 ณ พระที่นั่งเย็น ตำบลทะเลชุบศร ทั้งนี้เพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนพระที่นั่งเย็น

โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ (โรคไข้เลือดออก) ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. อบต.ทะเลชุบศร นำโดย นายสุพจน์ มุสิกะสิน รองนายกอบต.ทะเลชุบศร อสม. และกองสาธารณสุขฯ ดำเนินโครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ (โรคไข้เลือดออก) ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายในพื้นที่ตำบลทะเลชุบศร หมู่ที่1 ทั้งนี้ ได้ออกพ่นหมอกควัน เพื่อกำจัดยุงลายไม่ให้ไปแพร่เชื้อหรือทำการขยายพันธุ์ต่อไปได้อีก และไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ตำบลทะเลชุบศร

ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019

วันที่ 27 สิงหาคม2564 กองสวัสดิการสังคมร่วมกับเจ้าหน้าที่ พมจ.ลพบุรี ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019 จำนวน 2 ราย เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในการดำรงชีพ

ลงพื้นที่พ่นหมอกควันให้แก่บ้านเรือนประชาชนในซอยโรงตะแกรง หมู่ที่ 6

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นายสุพจน์ มุสิกะสิน รองนายก อบต. พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ออกพ่นหมอกควันให้แก่บ้านเรือนประชาชนในซอยโรงตะแกรง หมู่ที่ 6  เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกที่อาจจะระบาดได้ในช่วงฤดูฝน

กองช่างดำเนินการติดโคมไฟบริเวณข้างอู่จั๊ว หมู่ที่ 8

วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. กองช่างอบต.ทะเลชุบศร นำโดย นายพรชัย จันทร์เอี่ยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร รองนาย อบต ปลัด อบต. และรองปลัด อบต.ทะเลชุบศร ได้มอบหมายให้กองช่างดำเนินการติดโคมไฟบริเวณข้างอู่จั๊ว หมู่ที่ 8

กองช่างดำเนินการติดโคมไฟหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว หมู่ที่ 2 และติดโคมไฟซอยบ้านขายถ่านข้างโรงโม่หน้าบ้านเช่า หมู่ที่ 7

วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. กองช่างอบต.ทะเลชุบศร นำโดย นายพรชัย จันทร์เอี่ยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร รองนาย อบต ปลัด อบต. และรองปลัด อบต.ทะเลชุบศร ได้มอบหมายให้กองช่างดำเนินการติดโคมไฟหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว หมู่ที่ 2 และติดโคมไฟซอยบ้านขายถ่านข้างโรงโม่หน้าบ้านเช่า หมู่ที่ 7

ตรวจความพร้อมและซักซ้อมการเปิดให้บริการรับผู้ป่วยเข้าสู่ระบบ Community Isolation (CI) ศูนย์พักรักษาตัว สีหราชเดโช

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร โดยนายสุพจน์ มุสิกะสิน รองนายก อบต. นายคณพศ อุมารินทร์ ปลัด อบต. นายภูษิต อาลัยสุข รองปลัด อบต. และธนาวุฒิ เกียรติวินัยสกุล หัวหน้าสำนักปลัด ตรวจความพร้อมและซักซ้อมการเปิดให้บริการรับผู้ป่วยเข้าสู่ระบบ Community Isolation (CI) ศูนย์พักรักษาตัว สีหราชเดโช ณ อาคารแหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

จัดทำศูนย์พักคอยที่ศูนย์สงครามพิเศษสำหรับเป็นศูนย์พักคอยผู้ที่ติดเชื้อ โควิด-19 ในเขตตำบลทะเลชุบศร

วันที่ 12 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศรร่วมกับจังหวัดลพบุรี นำโดย นายสุพจน์ มุสิกะสิน รองนายก อบต. และนายภูษิต อาลัยสุข รองปลัด อบต. จัดทำศูนย์พักคอยที่ศูนย์สงครามพิเศษสำหรับเป็นศูนย์พักคอยผู้ที่ติดเชื้อ โควิด-19 ในเขตตำบลทะเลชุบศร

กองช่างดำเนินการติดโคมไฟบ้านตรงข้ามซอยเทพนิมิตร หมู่ที่ 9 และติดโคมไฟทางหมู่บ้านจินตรนภาหลังซอย 2 หมู่ที่ 5 เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. กองช่าง อบต.ทะเลชุบศร นำโดย นายพรชัย จันทร์เอี่ยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร รองนาย อบต และปลัด อบต.ทะเลชุบศร ได้มอบหมายให้กองช่างดำเนินการติดโคมไฟบ้านตรงข้ามซอยเทพนิมิตร หมู่ที่ 9 และติดโคมไฟทางหมู่บ้านจินตรนภาหลังซอย 2 หมู่ที่ 5 เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเส้นทางภายในองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร

กองช่างและงานป้องกันฯ อบต.ทะเลชุบศร ดำเนินการสร้างหลังคาเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ 6

วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร นำโดย นายพรชัย จันทร์เอี่ยม นายก อบต รองนายก อบต ปลัด อบต. และรองปลัด อบต.ทะเลชุบศร ได้มอบหมายให้กองช่างและงานป้องกันฯ อบต.ทะเลชุบศร ดำเนินการสร้างหลังคาเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ 6