ปฎิบัติหน้าที่ล้างพื้นถนน บริเวณหน้าบ่อขยะ ถนนสายคันคลองลพบุรี-บ้านหมี่

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 งานป้องกันทะเลชุบศร ออกปฎิบัติหน้าที่ล้างพื้นถนน บริเวณหน้าบ่อขยะ ถนนสายคันคลองลพบุรี-บ้านหมี่ เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร