หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
อบต.ทะเลชุบศร
อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
 
Thale Chup Sorn
Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ที่ ลบ 0023.2/1288 เรื่องโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 6 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 52 
ที่ ลบ 0023.2/1303 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน การถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566) เพิ่มเติม [ 6 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 78 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 1308 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน) [ 6 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 89 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 1307 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ [ 6 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 93 
ที่ ลบ 0023.5/ว 1306 เรื่อง การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 97 
หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ 0023.5/ว3042 ลว.4ก.ย.2566 เรื่อง แจ้งการจัดสรรเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เดือนม.ย.2566) [ 6 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 193 
ลบ0023.2/ว1289 เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567  [ 5 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 59 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 1296 ลงวันที่ 5 กันยายน 2566 เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางฯ [ 5 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 52 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 1295 ลงวันที่ 5 กันยายน 2566 เรื่อง ขอเเจ้งประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอการถ่ายทอดสดย้อนหลังการสัมมนาฯ [ 5 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 49 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 1294 ลงวันที่ 5 กันยายน 2566 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดเเผนเเละขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ [ 5 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 73 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 1281 ลงวันที่ 4 กันยายน 2566 เรื่อง เงินอุดหนนุสำหรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ [ 4 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 72 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 1280 ลงวันที่ 4 กันยายน 2566 เรื่อง เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าบำเหน็จ บำนาญ [ 4 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 57 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 1279 ลงวันที่ 4 กันยายน 2566 เรื่อง โอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบเงินอุดหนุน สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) [ 4 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 53 
ด่วน ที่ ลบ 0023.5/ว 1278 ลงวันที่ 4 กันยายน 2566 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาทางวิชาการ [ 4 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 46 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว1277 ลงวันที่ 4 กันยายน 2566 เรื่อง การจัดทำระบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ [ 4 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 49 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.2/1261 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) [ 4 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 62 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 1254 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี [ 31 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 77 
สรุปมติการประชุม ก.ท.จ.ลพบุรี ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 [ 31 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 356 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.2/1261 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) [ 31 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 52 
แจ้งมติการประชุม ก.อบต.จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566  [ 31 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 788 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 1244 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เรื่อง กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-marker) [ 29 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 57 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 1243 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการขอใช้ที่ราชพัสดุฯ [ 29 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 48 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 1242 เรื่อง การอนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ฯ [ 29 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 53 
ที่ ลบ 0023.5/ว 2963 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เรื่อง แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 [ 29 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 84 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 2960 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ไตรมาสที่ 4 [ 29 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 67 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว2959 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) [ 29 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 71 
ที่ ลบ 0023.5/ว 2953 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ [ 29 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 49 
ที่ ลบ0023.2/ว1224 เรื่อง การประเมินการใช้ประโยชน์และการสำรวจความพึงพอใจระบบลงทะเบียนและบริหารจัดการหลักสูตรฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น [ 24 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 63 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 50
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร
ยินดีรับใช้ประชาชน ด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ติดต่อ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร
  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์ : 036-776-938
E-mail : saraban_06160118@dla.go.th, Thalechupson2565@gmail.com
 
เพิ่มเติม
 
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
  องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร
  จำนวนผู้เข้าชม 2,594,561 เริ่มนับ 24 มิ.ย. 2565
  จัดทำโดย NAXsolution.com
  แผนผังเว็บไซต์
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10