หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
อบต.ทะเลชุบศร
อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
 
Thale Chup Sorn
Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ที่ ลบ 0023.5/ว 3736 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 45 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 3735 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดเเผนเเละขั้นตอนการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 9/2566 [ 3 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 66 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 3705 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 1 [ 2 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 57 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 3703 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน สนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 [ 2 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 47 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 3704 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปพลางก่อน เงินอุดหนุน สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งเเต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 1 [ 2 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 50 
ที่ ลบ 0023.5/ว 3684 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2566 เรื่อง โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 [ 2 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 40 
ที่ ลบ 0023.5/ว 1542 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2566 เรื่อง เเจ้งจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 4/2566 [ 2 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 46 
สรุปมติการประชุม ก.ท.จ. ครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 [ 31 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 323 
ที่ ลบ0023.2/1537 เรื่อง การดำเนินการโครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 30 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 76 
แจ้งมติการประชุม ก.อบต.จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 [ 30 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 511 
ที่ ลบ0023.2/ว1524 เรื่อง การดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 26 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 72 
ที่ลบ0023.2/ว1525 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน้วยการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 [ 26 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 51 
ที่ ลบ0023.2/ว 1514 เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับที่ 3 ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566  [ 23 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 69 
ด่วนที่สุด ที่ลบ0023.2/1519 เรื่องการดำเนินการถ่ายโอนบุคลากรสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์กรบริหารส่วนจังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 20 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 57 
ที่ลบ0023.2/ว3902 เรื่องประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น [ 19 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 73 
ที่ลบ0023.2/ว1500 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอมรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ ระบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  [ 19 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 72 
ที่ ลบ 0023.5/ว 1507 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2566 เรื่อง การจัดสรรค่าภาคหลวงเเร่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 110 
รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 9-2566  [ 18 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 431 
ที่ ลบ 0023.5/ว 1477 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2566 ขอเเจ้งรายละเอียดการส่งเงินรายได้ให้องค์การบริหารส่วนตำบล [ 10 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 144 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0023.5/ว 3480 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2566 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 สำหรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพความพิการ เเละเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 1 [ 10 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 137 
ที่ ลบ 0023.2/ว 1457 เรื่อง สรุปการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 [ 9 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 84 
ที่ ลบ 0023.5/ว 1467 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2566 เรื่อง กานำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 5 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 155 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 3437 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2566 เรื่อง แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 129 
หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ 0023.5/ว3425 ลว.4ต.ค.2566 เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 78 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 3419 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2566 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปประจำไตรมาสที่ 4 [ 3 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 131 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 3418 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2566 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มเเละภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ประจำเดือนกันยายน 2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 167 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว 3417 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2566 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นฯ [ 3 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 72 
แจ้งมติการประชุม ก.อบต.จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 846 
 
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 50
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร
ยินดีรับใช้ประชาชน ด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ติดต่อ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร
  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์ : 036-776-938
E-mail : saraban_06160118@dla.go.th, Thalechupson2565@gmail.com
 
เพิ่มเติม
 
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
  องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร
  จำนวนผู้เข้าชม 2,594,313 เริ่มนับ 24 มิ.ย. 2565
  จัดทำโดย NAXsolution.com
  แผนผังเว็บไซต์
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10