หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
อบต.ทะเลชุบศร
อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
 
Thale Chup Sorn
Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร [ 3 เม.ย. 2566 ]  อ่าน : 87  
 
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 3 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 113  
 
พระราชบัญญตัิ ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 [ 3 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 90  
 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 3 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 97  
 
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 3 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 83  
 
พระราชบัญญตัิ สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2550 [ 3 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 102  
 
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2534 [ 3 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 67  
 
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 [ 3 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 86  
 
พระราชบญญั ตัิ ควบคมอาคาร ุ พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2558 [ 3 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 84  
 
พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 3 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 84  
 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2562 [ 3 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 75  
 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 [ 3 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 108  
 
กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษี พ.ศ.2563 [ 3 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 65  
 
(1)    2    
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-353-3532
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
โทร 1567 ตลอด 24 ชม.
คู่มือประชาชน
เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการติดต่อหน่วยงานราชการ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร
ยินดีรับใช้ประชาชน ด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ติดต่อ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร
  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์ : 036-776-938
E-mail : saraban_06160118@dla.go.th, Thalechupson2565@gmail.com
 
เพิ่มเติม
 
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
  องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร
  จำนวนผู้เข้าชม 2,757,563 เริ่มนับ 24 มิ.ย. 2565
  จัดทำโดย NAXsolution.com
  แผนผังเว็บไซต์
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10