นายกอบต.

นายพรชัย จันทร์เอี่ยม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร

  • Tel: 081-102-1811