หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
อบต.ทะเลชุบศร
อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
 
Thale Chup Sorn
Subdistrict Administrative Organization
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์/คำขวัญ
 
“ทะเลชุบศรน่าอยู่ เสริมสร้างการศึกษาแหล่งเรียนรู้
ควบคู่ธรรมาภิบาล มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
 
วิสัยทัศน์ อบต.ทะเลชุบศร  
 
“ แดนแห่งดินสอพองลือชื่อ ผลิตภัณฑ์นามระบือเครื่องทองเหลือง
งานฝีมือลือเลื่องหัตถกรรมไม้กวาด แหล่งประวัติศาสตร์พระที่นั่งเย็น ”
 
คำขวัญ อบต.ทะเลชุบศร  
 
  ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
แนวทางการพัฒนา
  การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค
  การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนนรางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำและสะพาน
  การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบโทรศัพท์สาธารณะ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
เสริมสร้างการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
  แนวทางเสริมสร้างการศึกษา และพัฒนาแหล่งเรียนรู้
  แนวทางการอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  แนวทางการส่งเสริมด้านกีฬา และการท่องเที่ยว
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
แนวทางการพัฒนา
  แนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในสังคม พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  แนวทางการพัฒนาและส่งเสริม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
  แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการเกษตรแนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
  แนวทางการพัฒนาเรียนรู้ด้านสาธารณสุขพื้นฐาน
  แนวทางการควบคุมและป้องกันโรค
  แนวทางการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
  แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการเกษตร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริการประชาชนโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา
  แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน และบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
  แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
  ปรับปรุงระบบข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ และสร้างนวัตกรรมในการทางาน
  แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเมือง การปกครองแก่ประชาชน และส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ติดต่อ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร
  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์ : 036-776-938
E-mail : saraban_06160118@dla.go.th, Thalechupson2565@gmail.com
 
เพิ่มเติม
 
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
  องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร
  จำนวนผู้เข้าชม 2,803,581 เริ่มนับ 24 มิ.ย. 2565
  จัดทำโดย NAXsolution.com
  แผนผังเว็บไซต์
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10